Material Handling and Warehouse
GMA16UA4
GMA16UA4
1000 lb. capacity, 51" height
$495.00 EA

CSHD571
CSHD571
Collapsible
$645.00 EA

CSDC256
CSDC256
25-55 gal. capacity, steel frame, 1200 lb. load limit
$389.00 EA

86031
86031
bolted, universal brace
$27.97 EA

300201
300201
18", aluminum
$54.76 EA

LPA-VPA-50K
LPA-VPA-50K
2" diameter, swivel, 88 lb. capacity
$8.60 EA

LE-POEV160R-SB
LE-POEV160R-SB
6.3" diameter, swivel, 660 lb. capacity
$44.65 EA

CPP100PE
CPP100PE
48" x 40" x 5", black
$49.55 EA

TPAUA4
TPAUA4
500 lb capacity, 21"D x 21"W x 51"H
$675.00 EA